DOJO ETIKETT

A Dojo etikett egy összefoglaló a karate alapvető viselkedési szabályairól. Ezen szabályok elsajátítása és követése lehet csak alapja a fejlődésnek, a helyes gondolkodás, a példaértékű viselkedés és a megfelelő morális képességek, tulajdonságok kialakításának. A viselkedési szabályok a gondolkodást helyes mederbe terelve alkalmazott viszonyrendszert alakítanak ki, amelyek a tudás megszerzési lehetőségeinek irányába történő céltudatos fordulást eredményezik. Ez a tudás elismerésében, előtte történő meghajlásban, iránta kinyilvánított tiszteletben, kellően alázatos formában valósul meg. A tudás természetesen nem kézzelfogható, azt egy személy reprezentálja, ezért ezek a viselkedési szabályok elsősorban ember-ember közti viszonyrendszert alakítanak ki, amely a bizalomra és a tiszteletre épül. Ez a tisztelet kiterjedhet bizonyos tárgyakra is, pl. a tudás megszerzésének helyére (Dojo). A harci művészetekben a figyelem és a tisztelet mindig alulról, a követőktől jövő kezdeményezés. A Dojo etikettben leírtakat mindig, minden körülmények között illik betartani és betartatni másokkal, hogy egységesen értelmezett és alkalmazott szabályaink segíthessenek minket a végső cél megértésében és annak elérésében.

1. A Karate iskolába, illetve a Dojoba lépve a tanulók meghajlással és hangos „OSU”-val köszönnek. A Dojoba lépve OSU-t mondanak meghajlással a terem eleje felé (Shinden) fordulva, majd még egy meghajlást és köszönést végrehajtanak a teremben tartózkodó karatékák felé, különös tekintettel a magasabb fokozatúakra.

2. A tanulóknak mindenkor időben meg kell érkezniük az edzés helyére. Ha kivételesen késtek volna, akkor OSU-val meghajolnak a Shinden felé és Seiza helyzetbe leülve háttal a Dojonak lehajtott fejjel, csukott szemmel (Mokuso) várják a felszólítást, hogy csatlakozhassanak az edzés menetéhez. Amint meghallják az Onegai Shimasu felszólítást, még Seiza ülésben meghajolnak, és OSU-t, vagy Shitsurei Shimasu-t (elnézés kérek) mondanak. Ezután hátramennek a csoport mögé, ügyelve arra, hogy ne haladjanak el az edzést végzők, különös tekintettel az idősebbek előtt.

3. A tanulóknak ápolniuk kell magukat és felszerelésüket úgy, hogy azok mindig tiszták, gondozottak és szagtalanok legyenek, és ugyanerre kell bíztatniuk másokat is. Csak tiszta fehér Dogit szabad viselni. A hivatalos Kyokushin logó (Kanji) megengedett a Dogi bal oldalán, a szív fölött. A Dogin lévő szakadásokat, gyűrődéseket haladéktalanul meg kell szüntetni. Az állandóan rendetlen ruha és felszerelés a tanulótársakkal és a Dojoval szembeni hanyag hozzáállást tükrözi.

4. Edzés közben a Dogi egyik részét sem szabad felszólítás nélkül levenni. Ha bármikor meg kell igazítani a Dogi valamely részét edzés közben, akkor azt a terem hátsó fele felé fordulva, gyorsan és csendben kell végrehajtani.

5. A karatékák kellő tisztelettel kell, hogy viseltessenek a magasabb fokozatú, illetve idősebb társaikkal szemben. Amikor vezetőjük, vagy bármelyik fekete öves belép a terembe, a karatékák felállással és hangos OSU-val köszöntsék.

6. Egy Sempai vagy oktató megszólítása vagy köszöntése előtt a karatékák OSU-val előírás szerint meghajolnak, és ugyanezt teszik távozáskor is. Ezt kell követni a Dojon kívül is, mivel mindig tisztelnünk kell mestereinket, tanárainkat. Ha a tanuló nincs tisztában egy másik Dojo tanulójának fokozatával, akkor olyan módon köszöntse, mintha magasabb fokozatú lenne.

7. Ha az alkalom úgy kívánja, hogy kezet fogjanak egymással, azt mindig két kézzel tegyék, amely a bizalom és az alázat jele, és mondjanak OSU-t. Ez Dojon kívül is érvényes, különösen magasabb fokozatú társunkkal szemben.

8. A tanulók oktatójuk, vagy feljebbvalójuk kérdéseire vagy utasításaira hangos OSU-val válaszolnak, és azonnal reagálnak a kérdésre, vagy felszólításra. A lassú vagy közömbös válasz udvariatlan.

9. A Dojoban a tanulók a gyakorlatokra koncentráljanak, és se gondolataikkal, se tekintetükkel ne kalandozzanak el másfelé. Az oktatóra és tanulótársaikra mindig teljes tisztelettel és őszinte megbecsüléssel tekintsenek. A Kyokushin edzésre csak az azt megillető komolysággal lépjenek be.

10. A Dojoban töltött idő alatt a tanulóknak megengedett „leülni és relaxálni” Seiza illetve Anza helyzetbe. Eközben tartózkodniuk kell attól, hogy fészkelődésükkel, beszélgetéssel vagy más módon zavarják az edzés menetét.

11. A tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el a Dojot. Ha valami okból sürgősen ki kell menniük, akkor azt tisztelettudó módon jelezniük kell, és meg kell indokolniuk távozásuk okát az oktatónak.

12. Az esetleges sérülések elkerülése végett a tanulók nem viselhetnek az edzésen ékszereket, vagy más hegyes ruhadíszeket. Az orvosi előírásra viselt szemüveg megengedett, de küzdelemkor célszerű levenni, illetve helyette lágy kontaktlencsét használni, ahogyan lábszár-, lágyék-, illetve mellvédő használata is ajánlott.

13. Az edzőterem hagyományosan tiszteletet követelő hely, ezért a karatekak a Dojoban nem viselhetnek kalapot, vagy sapkát, és nem szabad közönséges szavakat használniuk. A Dojoba cipővel nem szabad belépni. Nem szabad a Dojoba élelmiszert, rágógumit, italokat bevinni. A Dojoban enni tilos! Valamennyi helységben tilos a dohányzás!

14. Az edzés utáni rendrakásban valamennyi karateka vegyen részt. A karatekak féltő gonddal ügyeljenek a teremre, mint tiszteletre méltó helyre.

15. A karatekak mindig mutassanak tiszteletet társaikkal szemben, és ne ássák alá a Kyokushin őszinte légkörét gáncsoskodó, becsmérlő, vagy gúnyolódó viselkedéssel. Nem szabad negatív érzéseket belevinni a küzdelembe, ahol ez által nemkívánatos sérülés veszélyével járó légkört teremthetnek.

16. Minden tagnak tartózkodnia kell a rosszindulatú pletykáktól és becsmérlő megjegyzésektől a többi karatekaról, iskolákról, vagy harci művészeti stílusokról.

17. Kyokushin versenyeken illetve rendezvényeken részt venni szándékozó karateka a jelentkezés előtt mindig kérje ki az oktatója tanácsát.

18. Ha a karateka szeretne meglátogatni egy másik Kyokushin Dojot, akkor ehhez engedélyt kell kérjen az oktatójától. Ha egy karateka egy társiskolában szeretne edzéseket folytatni, ehhez érvényes nemzetközi tagsági igazolvánnyal kell rendelkeznie, és az oktatója írásos ajánlását kell, hogy magával vigye.

19. A Dojoban és azon kívül is valamennyi karateka úgy viselkedjen, hogy az ne vessen rossz fényt a Nemzetközi Kyokushin Karate Szervezetére. Az edzésen tanult technikákat a karatekak nem alkalmazhatják úgy, hogy azzal bárkinek szándékosan sérülést okozzanak, kivéve, ha saját, vagy szeretteik élete veszélyben forog.

20. A karatekak mindig törekedjenek arra, hogy a mindennapi életben barátságosak és kiegyensúlyozottak legyenek, minden cselekedetükben tartózkodó, megalapozott ítéletet alkossanak, és erkölcsös viselkedést tanúsítsanak. Sohase feledkezzenek meg a Kyokushin szelleméről.

A stílus


Friss hírek

Kizárások az IKO-ból2016. 07. 24.
Szomorú döntést kellett hozni Zahari Damyanov k...
Olaszországi versenyeredmények2016. 02. 29.
270 versenyző részvételével zajlott a tegnapi ...
Riport Shihan Kurucz Mihállyal2016. 02. 24.
A magyar karate legnagyobb versenyét rendezték s...
Beszámoló videoriport az II. ENSI kupáról2016. 02. 19.
Az Echo TV jóvoltából készült beszámoló rip...
Újabb díjazottak Vitay Luca és Parádi Péter2016. 01. 29.
Mai nap folyamán díjazták Érd kiváló sportol...